Vítejte na stránkách poradenské a servisní společnosti EnviPOn.

Průmyslová ekologie

V oblasti průmyslové ekologie a služeb týkajících se ochrany životního prostředí nabízíme:

a) zpracování environmentální dokumentace a vedení provozní evidence pro jednotlivé složky životního prostředí:

  • ovzduší: odborné posudky a rozptylové studie, vedení provozní evidence pro všechny zdroje znečišťování ovzduší a každoroční reporting do ISPOP,
  • odpady: vedení provozní evidence vznikajících a předávaných odpadů s pomocí příslušného software, zajištění pravidelného reportingu do ISPOP, zpracování identifikačních listů NO, kontrolu správnosti a úplnosti dokumentace vč. evidenčních listů,
  • vodní hospodářství: zpracování havarijních plánů, vedení evidence vodné/stočné, zajištění příslušných vodohospodářských povolení k odběru vod z vod podzemních/povrchových, také reporting do ISPOP,
  • chemické látky a směsi: zpracování provozních řádů, pravidel pro nakládání s vybranými skupinami látek a směsí,
  • reporting do IRZ v rámci sledování přenosu vybraných druhů látek

b) zajištění reportingu ve všech uvedených oblastech,

c) školení pracovníků ve všech uvedených oblastech

d) u všech uvedených složek životního prostředí vyřizujeme stanoviska, vyjádření a potřebná povolení příslušných úřadů.

e) zprostředkování autorizovaných měřicích skupin nebo odborníků pro měření znečišťujících látek v ovzduší, odpadních vodách, pro měření těsnosti nádob a obalů s chemickými látkami, hodnotitele nebezpečných vlastností odpadů.

V rámci doplňkové činnosti nabízíme prodej záchytných van, regálů, havarijních souprav (pro případ úniku chem. látky), prodej čidel a hlásičů apod.

Nenašli jste svůj požadavek v rámci uvedené nabídky? To ještě neznamená, že jej nedokážeme vyřešit. Využijte kontaktní e-mail nebo telefon uvedený vpravo.

EnviPOn - Ekologie

Korytná 47
Praha 10, 100 00

Tel: 737 744 249
Email: kancelar@envipon.cz


mapka